دستگاه تولید کمپوست

دستگاه بازیافت کامل لاستیک
دستگاه بازیافت کامل لاستیک
سپتامبر 25, 2019
دستگاه بازیافت کامل پلاستیک
دستگاه بازیافت کامل پلاستیک
سپتامبر 25, 2019

دستگاه تولید کمپوست

دستگاه تولید کمپوست

دستگاه تولید کمپوست

مراحل تولید دستگاه تولید کمپوست :پس از ورود زباله به محل تفکیک ، زباله های خشک از زباله های تر تفکیک شده و زباله تر جهت تولید کمپوست به واحد مربوطه انتقال داده می شود .

که تمام مراحل تولید به وسیله شکل توضیح داده شده است.

مشخصات کلی دستگاه تولید کمپوست شرکت دامون مبنا:

General specifications of composting machine:

۱٫ crawler compost turner
۲٫ ۲۰۳۰ forklift feeder
۳٫ ۹m belt conveyor
۴٫ Ø۱٫۲*۴m screen machine
۵٫ ۴m belt conveyor
۶٫ ۸m belt conveyor
۷٫ Ø۸۰۰ vertical crusher
۸٫ ۶m belt conveyor
۹٫ Ø۰٫۸*۳m mixer
۱۰٫ ۶m belt conveyor
۱۱٫ Ø۶۰۰ new type organic
fertilizer granulator
۱۲٫ ۸m belt conveyor
۱۳٫ Ø۱*۱۰m dryer

۱۴٫ ۵m belt conveyor
۱۵٫ ۴m belt conveyor
۱۶٫ Ø۰٫۸*۸m cooler
۱۷٫ ۹m belt conveyor
۱۸٫ Ø۱٫۲*۴m rotary drum screen
machine
۱۹٫ ۴m belt conveyor
۲۰٫ ۸m belt conveyor
۲۱٫ ۱٫۲*۱٫۲m cabin
۲۲٫ Granule packing machine
۲۳٫ Ø۶۰۰ chain crusher
۲۴٫ ۸m belt conveyor
۲۵٫ ۶m double direction belt
conveyor
۲۶٫ ۸m belt conveyor

۲۷٫ ۱٫۲*۲m temporary
storage cabin
۲۸٫ ۹m belt conveyor
۲۹٫ powder packing
machine
۳۰٫ Ø۹۰۰ cyclone dust
collector
۳۱٫ ۶C air induce fan
۳۲٫ ۳۰٫ Ø۹۰۰ cyclone dust
collector
۳۳٫ ۵C air induce fan
۳۴٫ dust collecting room
۳۵٫ water curtain dust
collector
۳۶٫ Furnace