خط تولید کیسه ادرار

خط تولید کیسه کلستومی
سپتامبر 25, 2019
دستگاه خرد کن فلز
دستگاه خرد کن فلز
سپتامبر 25, 2019

خط تولید کیسه ادرار

خط تولید کیسه ادرار

کیسه عمومی ادرار یک ظرف بسته لاستیکی پلیمری است که جهت جمع آوری ادرار در بیمارانی که توانایی حرکت و دفع را ندارند مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات خط تولید کیسه ادرار:

Urine bag forming machine
Stand urine bag machine without printing

This machine is for bag body forming,from the roller to each bag.It includs material sending,
printing,welding and cutting. This machine can form the main body of the urine bag. This machine
without printing system.
This machine speed is about 1200 pcs/hour.