خط تولید مداد روزنامه ای

تی بگ خورجینی
خط تولید تی بگ خورجینی
سپتامبر 26, 2019
خط تولید دستمال جیبی
خط تولید دستمال جیبی
اکتبر 5, 2019

خط تولید مداد روزنامه ای

خط تولید مداد روزنامه ای

مدادهای تولید شده از روزنامه های باطله و مجلات کهنه در خط تولید مداد روزنامه ای به دلیل هزینه های پایین تولید وبراحتی در دسترس بودن مواد اولیه آن و عدم تخریب طبیعت به منظور تولید آنها روز به روز جانشین مدادهای سنتی چوبی در بازارهای مصرف جهانی میگردد.

ابتكار اين واحد توليدي به نوعي مصرف بهينه از منابع طبيعي و بازيافت زباله به عنوان طلاي كثيف را ترويج مي دهد بويژه زباله اي كه براساس آمار رسومي براي هر توليد هر يك تن كاغذ، ۱۷ درخت تنومند قطع مي شوند و از بين مي روند.

روزنامه هايي كه ما براحتي پس از خواندن مطالب آنها بلافاصله به سطل آشغال منتقل مي كنيم را يك كارآفرين طي يك فرآيند بازتوليد دوباره به چوب تبديل كرده و به عنوان نوشت افزار بادوام و قابل مصرف در مدارس روانه بازار مي كند. اقدام مهم ديگر اين واحد توليدي استفاده از افراد فاقد شغل در خانه ها و به نوعي اشتغال خانگي براي افراد نيازمند است، طرحي كه چيني ها سالها قبل براي رونق اقتصاد خود بهره گرفتند و اينك گوي رقابت را در بين كشورهاي جهان در اقتصاد پيشرو و رو به توسعه ربوده اند.

مشخصات این خط :

Polishing Machine

خط تولید مداد روز نامه ای

Main Technical Data:
Capacity:۳۰۰pce/min
Power:3.4KW
Weight:600KG
Size:1680x850x1400mm