خط تولید کاور لباس
دستگاه تولید کاور لباس
ژوئن 7, 2015
خط تولید آبسلانگ پزشکی
خط تولید آبسلانگ پزشکی
ژوئن 14, 2015

سورتینگ تخم مرغ

خط تولید بسته بندی6 تایی تخم مرغ

این خط شامل بسته بندی ۶ تا ۳۰ تایی بسته بندی تخم مرغ است و برای اطلاعات بیشتر لطا تماس بگیرید.

169

 

فرایند سورتینگ تخم مرغ :

Carrying material(cylinder drives the chain to work)—heating(cylinder drives the electric furnace to lift in order to make a proof)—pulling( cylinder drives the chain)—-lifting the lower die,falling the upper die(cylinder drives)—vacuum forming(vacuum pump air admission )—cooling(gas drives the spray gun to work, electric machinery drives the air blowing)—-drawing of patterns(gas drives)—pulling—cutting

This machine’s single clips edge is 20mm.The fax forming area within 1200mm X 710 mm X 180mm (Length, Width, Height)

تصویر قالب های  مورد استفاده در این خط:

170

تصویر محصول نهایی این خط:

171

این دستگاه توانایی کارکرد با انواع مواد پلاستیکی را دارا می باشد.