دستگاه تولید چمن مصنوعی – دامون مبنادامون مبنا

دستگاه تولید چمن مصنوعی

دستگاه بادی pet
دستگاه بادی pet
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴
دستگاه کفپوش زمین بازی
دستگاه کفپوش زمین بازی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴

دستگاه تولید چمن مصنوعی

دستگاه تولید چمن مصنوعی

66

دستگاه های زیر مجموعه دستگاه تولید چمن مصنوعی:

۱٫ Automatic loader

۲٫Ф۹۰ single-screw extruder

۳٫ Ф۶۵ single-screw extruder

۴٫ Mold

۵٫ Forming device

۶٫ Haul-off device

۷٫ Shaping device

۸٫ Winder

دستگاه فوق توانایی تولید انواع کفپوش و چمن مصنوعی را دارا می باشد .

تصویر محصول این دستگاه :

65