دستگاه تولید دستکش همراه با لاتکس

دستگاه چاپ دو رنگ
دستگاه چاپ رنگی
آوریل 22, 2015
دستگاه کفپوش زمین بازی
دستگاه کفپوش و چمن مصنوعی زمین بازی
آوریل 23, 2015

دستگاه تولید دستکش همراه با لاتکس

دستگاه تولید دستکش همراه با لاتکس

 

45

مشخصات فنی دستگاه تولید دستکش همراه با لاتکس:

Model Machine Size Speed Capacity Heat Cons Mold Chain Weight

TX-SBA36 ۳۶ ۶٫۶۷ ۴۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۲۲ ۱۶۰۰ ۱۶۰
TX-SBA60 ۶۰ ۱۰ ۶۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۳۴ ۲۴۰۰ ۲۴۰
TX-SBA80 ۸۰ ۱۳٫۳۳ ۸۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۴۵ ۳۲۰۰ ۳۲۰
TX-SBA100 ۱۰۰ ۱۵ ۹۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰ ۵۳ ۴۰۰۰ ۴۰۰
TX-SBA110 ۱۱۰ ۱۲ ۷۲۰۰ ۷۶۰۰۰۰ ۴۵ ۴۴۰۰ ۴۴۰

تصویر محصول دستگاه :

43