دستگاه تزریق بادی – دامون مبنادامون مبنا

دستگاه تزریق بادی

دستگاه تزریق
دستگاه تزریق
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴
دستگاه بادی pet
دستگاه بادی pet
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴

دستگاه تزریق بادی

دستگاه تزریق بادی

76

مشخصات فنی این دستگاه تزریق بادی:

Cavity 8
Theory output
۸۰۰۰-۹۰۰۰
Max.volume 2L
Bottle mouth maximum overall diameter 28-38mm
Bottle biggest diameter 100mm
Bottle maximum height 330mm
Power specifications Light tube quantity 32pcs
Light tube power 1.5KW
Maximum heating power 48KW
All electric machine installation 51KW
Actual consumption 35.7KW
Air pressure specification Work pressure 7-9kg/cm2
Low-pressure gas consumption 1600L/min
Blow bottle pressure 25-35kg/cm2
Higher -pressure gas consumption 4800Ltr/min
Forzen water specification Work pressure 5-6 kg/cm2
Temperature range 10℃
Consumption 12000kcal/hr
Forzen water flow 88L/min
Machine specification Size of the machine 8.45×۱٫۶×۱٫۹
Weight of the machine 5ton

تصویر نمونه های پت مصرفی :

77

تصویر نمونه محصولات ااین دستگاه :

807882