خط تولید پروفیل آلمینیوم – دامون مبنادامون مبنا

خط تولید پروفیل آلمینیوم

خط تولید سولفونیک
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴
دستگاه بسته بندی سلفن
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۴

خط تولید پروفیل آلمینیوم

خط تولید پروفیل آلمینیوم

 

test

 

 

مشخصات فنیخط تولید پروفیل آلمینیوم:

profile-2

تصویر محصول این خط:

DSC00240