خط تولید مایع شوینده
خط تولید مایع شوینده
اکتبر 21, 2019
نمونه خط تولید لیوان کاغذی
خط تولید لیوان کاغذی
دسامبر 9, 2019

خط تولید قیر

خط تولید قیر

آغاز صنعت مدرن خط تولید قیر را مي توان به سال ۱۷۱۲ ميلادي نسبت داد كه سنگهاي قير طبيعي در فرانسه كشف شدند. در آن هنگام مواد قيري را بطور ساده اي به صورت كلوخه روي سطح جاده هاي محلي پخش ميكردند اين تكنيك كاملاً موفقيت آميز بود و در مدت كوتاهي پيشرفت هايي در كار ، بصورت پودر كردن و گرم كردن مواد قبل از استفاده ، حاصل شد .

ساختار قير :
قيرها از نظر فيزيكي يك ماده هموژن هستند با اين حال اين مواد از نظر شيميايي يك مخلوط ناهمگون ( هتروژن ) از تركيبات شيميايي مختلف مي باشند . علي رغم اين مسأله همه قيرها داراي يك سري خصوصيات و خواص مشترك مي باشند . ساختار اتمي قيرها كه به روش تجزيه شعله يا ساير روشها بدست آمده حاكي از آنست كه حدود ۹۰% قير را اتمهاي كربن و هيدروژن تشكيل مي دهند و همچنين اغلب قيرها داراي نيتروژن ، گوگرد و اكسيژن به نسبتهاي مختلف ولي كم مي باشند . مقادير ناچيز از ساير اتمها نظير اتمهاي فلزي مختلف نيز معمولاً يافت مي شوند ولي روشن است كه تأثيري بر خواص قير ندارند . قير ، يا به بيان بهتر ، مواد قيري مخلوط بسيار متنوعي از طيف وسيع هيدروكربورها مي باشند كه در انواع دسته بندي هاي اشباع و غير اشباع،حلقوي و غير حلقوي ، قطبي و غير قطبي ، قرارمي گيرند

مشخصات فنی خط تولید قیر شرکت دامون مبنا:

Oxidized Bitumen Equipment:

خط تولید قیر28     ۱۵۰ cube meter residual oil storage tank

خط تولید قیر27 Asphalt pump

خط تولید قیر26Asphalt oxidation tower

خط تولید قیر25Heat exchanger

خط تولید قیر24Cooling water pump

خط تولید قیر23Air compressor

خط تولید قیر22Pipeline/valve

خط تولید قیر20Electric control system

خط تولید قیر 9۱,۰۰۰,۰۰۰ Kcal diesel
conduction oil heating boiler

فیلم در آپارات

فیلم در یوتیوب