خط تولید سیخ چوبی

دستگاه پرس چوپ
دستگاه پرس چوپ
سپتامبر 26, 2019
خط تولید سوآپ
خط تولید سوآپ
سپتامبر 26, 2019

خط تولید سیخ چوبی

این خط تولید شامل پنج مدل با ظرفیت های مختلف است که به صورت کامل توصیح داده شده است.

مشخصات فنی خط تولید سیخ چوبی:

Wood sticks production line

Wood flaker   Model YW—۶۵۶
Weight :320kg
۵٫۱kw

Dimension :1030*620*950mm
Wood filament
shaping machine

Model :YW—۶۵۲
Weight :320kg
Dimension :1030*620*950mm5.1

Wood filament
set -size
machine

Model :YW—۱۰۵
Weight :75kg
Dimension :1500*650*990mm
۰٫۷۵kw

Wood
sticks
polishing
machine

Model : YW-106
Weight :230kg
Dimension :2400*1000*990mm
۱٫۵ kw

Multi-sharpen
ing machine

Model :YW—۱۱۲
Weight :65kg
Dimension :750*500*950mm
۰٫۳۷kw