خط تولید تی بگ کیسه ای

خط تولید نایلون حبابدار
خط تولید نایلون حبابدار
می 3, 2015
دستگاه زیر انداز بیمارستانی
دستگاه زیرانداز بیمارستانی
می 3, 2015

خط تولید تی بگ کیسه ای

خط تولید تی بگ کیسه ای

مشخصات فنی خط تولید تی بگ کیسه ای :

۱-    جنس کاغذ صافی از سلولز خالص
۲-    کاغذ مورد استفاده باید عاری از بو، طعم، مزه و رنگ بوده و بتواند محلول چای را فقط از خلل و فرج خود عبور دهد.
۳-    کاغذ صافی حرارتی باید عاری از مواد نرم کننده از جمله وی نیل استات باشد.
۴-    بست های فلزی نخ تگ باید از جنس آلومینیوم و درجه خلوص ۹۸ درصد باشد از بکار بردن بست های آهنی به خاطر زنگ زدگی باید احتراز نمود.
۵-    وزن یک متر مربع کاغذ حداقل ۱۱ و حداکثر ۲۱ گرم و ضخامت آن ۷۰ تا ۳۶ میکرون عرض رول کاغذ ۵۴ میلی متر و قطر داخلی آن ۷۵ و خارجی ۵۰۰ میلی متر باشد.

۶-    به منظور استحکام لازم حداقل مقاومت کاغذ صافی در حالت خشک در راستای ماشین ۸۰۰ و در خلاف آن ۲۰۰ و در حالت مرطوب در راستای ماشین ۱۷۰ گرم برای عرض ۱۵ میلی متر باشد.
۷-    میزان نفوذپذیری نسبت به هوا بر حسب لیتر در دقیقه بر هر صد سانتی متر مربع حداقل ۶۰۰ و حاکثر ۱۸۰۰٫
۸-    میزان رطوبت مجاز کاغذ صافی ۵/۰ + ۵/۷٫
۹-    درجه سفیدی حداقل ۷۴ درجه.

USES GRAINS GRAINS
BAG SIZE L:۴۰-۱۱۰mm
W:۳۰-۸۰mm L:۷۰-۱۶۰mm
W:۷۰-۱۰۵mm
CAPACITY 40-100(bag/min) ۳۵-۷۵(bag/min)
FILLING RANGE 3-40(ml) ۳۰-۱۵۰(ml)
TOTAL WEIGHT 220V/50HZ/1.5KW 220V/50HZ/1.6KW
WEIGHT 320KG 350KG
DIMENSION (L×W×H) 600×۷۹۰×۱۷۸۰(mm) ۷۰۰×۸۰۰×۱۹۰۰(m m)

تصویر محصول نهایی خط تولید تی بگ کیسه ای:

12