سلولوزی و دستمال کاغذی

می 27, 2015
دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی نایلونی

دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی نایلونی

دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی نایلونی
می 26, 2015
خط تولید دستمال توالت2

خط تولید دستمال توالت

خط تولید دستمال توالت
آوریل 20, 2015
دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی

دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی
آوریل 20, 2015
دستمال سفره

دستمال سفره

مشخصات فنی دستگاه دستمال سفره