کنسانتره کروم

دستگاه خرد کن فلز
دستگاه خرد کن فلز
مهر ۳, ۱۳۹۸
خط تولید سرم
خط تولید سرم
مهر ۳, ۱۳۹۸

کنسانتره کروم

کنسانتره کروم

این خط شامل ۴ دستگاه زیر میباشد که کامل توضیح داده شده است.

مشخصات فنی دستگاه های کنسانتره کروم:

کنسانتره کروم 1

Capacity:10-14t/h
Feeding size:50mm
Voltage:220v
Power:60kw
Weight:146kg

کنسانتره کروم 2

Drum Size:1200*2400
Rotary Speed:35.2r/min
Ball Loading:4.0t
Feed Size:0-25mm
Capacity:1.6-4.1t/h
Electric Power: Y225M-8 37kw

کنسانتره کروم 3

Spiral diameter:1000mm
Length of tank:6500mm
Rotating speed:15-8r/min
Power:5.5kw
Weight:4t

کنسانتره کروم 4

 Size: length:4500mm, transmission end width:
۱۸۳۰mm, concentrate end width: 1530mm
Benification Area:7.6 ㎡
Max Feeding Size:Coarse ore deck: 2mm, Fine sand
deck:0.5mm, Slime deck: 0.15mm
Feeding Amout: Coarse ore deck:30-60T/D, Fine
sand deck:10-20, Slime deck:15-25
Feeding Density: Coarse ore deck: 25-30%, Fine
sand deck: 20- 25%, Slime deck:15-25%
Water added: Coarse ore deck:80-150T/D, Fine
sand deck:30-60T/D, Slime deck:10-17T/D
Power:1.1kw
Weight:650kg

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.