خط کامل تولید صابون

پودر دستی
پودر دستی
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴
خط تولید کامل شامپو
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۴

خط کامل تولید صابون

خط کامل تولید صابون

خط کامل تولید صابون

117

ظرفیت این خط ۵۰۰کیلوگرم بر ساعت می باشد.

فرایند خط کامل تولید صابون :

Mix Materials  Grind Twice  Extrude Soap Bar  Cut and Stamp Soaps
soap noodle 119– > toilet soap 118

 

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.