خط تولید پودر با برج

خط تولید انواع تی بگ
مهر ۳, ۱۳۹۸
خط تولید پودر بدون برج
خط تولید پودر بدون برج
مهر ۳, ۱۳۹۸

خط تولید پودر با برج

خط تولید پودر با برج

خط تولید پودر با برج همان پودر لباسشویی میباشد.

مشخصات فنی خط تولید پودر با برج:

Device Description:

خط تولید پودر با برج 1

Please contact the company for more information

 

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.