خط تولید سفره پلاستیکی

خط تولید سفره پلاستیکی

خط تولید سفره پلاستیکی 1

 

مشخصات خط تولید خط تولید سفره پلاستیکی:

 

Paper to PWS(Plastics Woven Sacks)

NWFNon woven fabric, BOPP reverse printed (12-18 micron) to PWS, Polyester (15-25micron) to PWS,

Aluminum    Foil to PWS.

Single extruder with two dies for one sheet lamination in both sides

این دستگاه شامل دو قالب برای ورقه های دو طرف است.

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید