خط تولید دمپایی فومی

مشخصات فنی خط تولید دمپایی فومی:

 

Semi automatic cutting machine

خط تولید دمپایی فومی 1

DRILLING MACHINE

خط تولید دمپایی فومی 2

Flip flops machine

خط تولید دمپایی فومی 3

SIDE TRIMMING MACHINE

خط تولید دمپایی فومی 4

برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.