خط تولیدفرآورده های سیب زمینی

خط تولید تیشو
خط تولید تیشو
مهر ۴, ۱۳۹۸
خط تولید چیپس
خط تولید چیپس
مهر ۴, ۱۳۹۸

خط تولیدفرآورده های سیب زمینی