این خط شامل دستگاه های زیر می باشد :

۱٫ Plastic Automatic Charger
۲٫  Hopper Plastic Dryer
۳٫ Single Screw Extruder
۴٫  Single Screw Extruder (for color line)
۵٫ HDPE pipe mould
۶٫  Vacuum Calibration Tank
۷٫ Spray Cooling Tank
۸٫ two Caterpillar Haul-off
۹٫  Cutting Machine
۱۰٫ ۰ Double plate pipe winder (for 20-63mm)
۱۱٫  Single plate pipe winder (for 63-125mm)

این خط توانایی تولید لوله از اندازه ۱۲۵-۲۰ میلیمتر را دارا می باشد.

ظرفیت دستگاه ۲۰۰ کیلو گرم بر ساعت می باشد .

تصویر محصول این خط: