خط تولید دستمال توالت

152

خط کامل تولید دستمال توالت ودستمال آشپزخانه شا مل ماشین الات زیر می باشد :

مشخصات فنی دستگاه تولید لوله کر :

154

این دستگاه قادر است ۱۰-۸ لوله در دقیقه تولید کند .

مشخصات فنی دستگاه ریوایندر :

 

155

 

عرض رول مادر: ۱۳۵۰ ميليمتر كه مي توان عرض ۱۲۰۰ هم استفاده كرد.

مشخصات فنی دستگاه بسته بندی دستمال توالت :

156

این دستگاه توانایی بسته بندی ۱۲-۱۰-۸ تایی را می باشد.

تصویر محصول نهایی  خط تولید دستمال کاغذی توالت:

153 157